Pénztárak

Összes jegyváltó hely Jegy és bérletváltó helyeink

Jegy- és bérletváltó helyeink

Jegyértékesítő helyeink

DAKK Zrt. jegy- és bérletváltó helyei

Jegy- és Bérletárak

Jegyárak (érvényes: villamos-, trolibusz- és autóbuszvonalakon)
Vonaljegy, elővételben váltott 320 Ft
2018. 06. 15.-ig. Vonaljegy, a járművezetőnél vagy a fedélzeti jegyautomatánál váltott, továbbá a különleges igényeket kielégítő, betűjelzéssel ellátott, helyi céljáratokon 400 Ft
2018. 06. 16-tól: Járművezetőnél váltott vonaljegy, továbbá a különleges igényeket kielégítő, betűjelzéssel ellátott, helyi céljáratokon 450 Ft
2018. 06. 16-tól: A fedélzeti jegykiadó automatából, járművön váltott menetjegy, és a különleges igényeket kielégítő betűjelzéssel ellátott, helyi céljáratokon 370 Ft
Vonaljegy, Kedvezményes vonaljegy (10 db-os gyűjtőjegy tömb) (A tömb csak egyben vásárolható meg. Utazásra csak a leválasztott és érvényesített jegy jogosít) 3 050 Ft
Időalapú jegyek – 24 órás jegy, illetve a fedélzeti automatából vásárolt fedélzeti 24 órás jegy. 1 040 Ft
Időalapú jegyek – 72 órás jegy, illetve a fedélzeti automatából vásárolt fedélzeti 72 órás jegy. 2 600 Ft
Időalapú 24 illetve 72 órás jegy érvényessége: Az érvényesítés időpontjától (nap, óra perctől), 24 illetve 72 órán keresztül, azaz a jegyen olvasható napot követő nap illetve 3. napon ugyanazon óra percet megelőző percig, a felmutató részére ad utazási jogosultságot. Az időalapú jegyet az első utazás megkezdésekor, közvetlenül a felszállást követően az időpecsétes jegykezelő készülékkel érvényesíteni szükséges. A fedélzeti automatából vásárolt vonaljegyet, illetve az időalapú 24 és 72 órás menetjegyeket érvényesíteni már nem szükséges.
6 után 1 jegy konstrukció 2018. 05. 18. - 27.-közt, minden 18 óra után érvényesített, elővételben-, vagy járművezetőnél-, vagy fedélzeti automatából váltott vonaljegy korlátlan számú utazásra jogosít Szeged minden busz-, troli- és villamosjáratán az érvényesítés napjának utolsó meghirdetett járatáig.
Bérletárak (érvényes: villamos-, trolibusz- és autóbuszvonalakon)
Egyheti bérlet (érvényes: a vásárláskor megjelölt 7 egymást követő napra) 3 850 Ft
Kétheti bérlet (érvényes: a vásárláskor megjelölt 14 egymást követő napra) 5 200 Ft
30 napos bérlet (érvényes a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig.) 7 000 Ft
Általános havi bérlet 7 000 Ft
Tanuló, és Nyugdíjas havi bérlet 4 000 Ft
Kisgyermekes havi bérlet 4 200 Ft
Felmutatóra szóló havi bérlet (fénykép nélküli) 21 900 Ft
Negyedéves városi bérlet 20 580 Ft
Féléves városi bérlet 40 800 Ft
Éves városi bérlet 76 980 Ft
PÓTDÍJ
Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, kutyát külön érvényes vonaljegy, vagy bérlet nélkül szállít, továbbá, aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, valamint ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász, vagy élő állat bepiszkítja a járművet, illetve az „Utazási Feltételek”- et egyéb tekintetben nem tartja be, az alábbi összegű pótdíjat köteles fizetni:
Helyszínen és 3 munkanapon belül történő fizetés esetén 7 000 Ft
30 napon belül történő kiegyenlítés esetén 11 000 Ft
30 napon túli kiegyenlítés esetén 24 000 Ft

“Szeged helyi közösségi közlekedés menetrendje” – nyomtatott (A/6) kiadványban a készlet erejéig megvásárolható Ügyfélszolgálati irodánkban. Ára: 350 Ft.

Szeged helyi közösségi közlekedés járművein, jogszerűen az utazási feltételek betartásával utazó Utas az utazás során bekövetkezett BALESET esetén BIZTOSÍTVA VAN! A megvásárolt bérlet, érvényességének kezdete előtt teljes árban, valamint a városi teljes árú („Általános”) havi bérlet a tárgyhó 15-én pénztárzárásig, 50 %-os árban, külön kezelési díj fizetése mellett visszaváltható. Az érvényesség kezdetét követően (az „Általános” havi bérlet kivételével) , semmilyen fajtájú bérlet nem váltható vissza , kizárólag az elrontott, vagy megrongálódott bérletek – érvényességi időn belüli – kicserélésére van lehetőség, külön kezelési díj fizetése ellenében. Az elveszített, ellopott bérlet pótlása nem lehetséges. A fent említett visszaváltás és csere kezelési díja, valamint a bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt: 150 Ft

A 2008. január 1. és 2013. december 31. között vásárolt menetjegyek (vonaljegyek, járművezetői jegyek és gyűjtőjegyek) 2014. december 31-ig voltak felhasználhatóak. 2013. december 31-ét követően vásárolt menetjegyek a tárgyévet követő év december 31-ig használhatók fel.

A fel nem használt gyűjtőjegyek a tárgyévet követő év december 31-ig az értékkülönbözet megfizetésével becserélhetők.

A megvásárolt bérlet, érvényességének kezdete előtt teljes árban, valamint a városi teljes árú (“Általános”) havi bérlet a tárgyhó 15-én pénztárzárásig, 50%-os árban, külön kezelési díj fizetése mellett visszaváltható. Az érvényesség kezdetét követően (az “Általános” havi bérlet kivételével) semmilyen fajtájú bérlet nem váltható vissza, kizárólag az elrontott vagy megrongálódott bérletek – érvényességi időn belüli – kicserélésére van lehetőség, külön kezelési díj fizetése ellenében. Az elveszített, ellopott bérlet pótlása nem lehetséges.

A fent említett visszaváltás és csere kezelési díja, valamint a bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt: 150,-Ft

Értékkülönbözet megfizetése mellett 2014. március 1-től a következő jegyek cseréje lehetséges:

 • az egyheti arcképes bérletjegy érvényessége végéig, az egyheti arcképes bérletjegyen feltüntetett kezdő napjával érvényes kétheti arcképes bérletjegyre vagy 30 napos arcképes bérletjegyre cserélhető.
 • a kétheti arcképes bérletjegy érvényessége végéig, a kétheti arcképes bérletjegyen feltüntetett  kezdőnapjával érvényes 30 napos arcképes bérletjegyre cserélhető.

Amennyiben az utas – az ellenőrzés időpontja előtt vásárolt- érvényes bérlettel rendelkezik, vagy kedvezményes utazásra jogosult, de a bérletet az ellenőrzésnél felmutatni, illetve a kedvezményes utazási jogosultságot igazolni nem tudja, vagy kitöltetlen, illetve ceruzával kitöltött bérlettel utazik, úgy az ellenőrzést követő naptól számított 3 munkanapon belül, az ellenőrzéssel megbízott DAKÖRT Kft. irodájában (Szeged, Kossuth. Lajos sgt.50.) történő bérletbemutatás, vagy jogosultság igazolás esetén 900,-Ft. bérletbemutatási, illetve jogosultság igazolási pótdíj at köteles fizetni, mely összeg kiegyenlítésével mentesül a fenti, magasabb összegű pótdíj megfizetési kötelezettsége alól.

A közösségi közlekedési járműre csak szájkosárral és pórázzal ellátott kutya vihető fel, valamint az Utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával. A kézipoggyász módjára (ölben, táskában, dobozban) szállított kutya szállítása díjtalan. A nem kézipoggyász módjára szállított kutya számára külön menetjegyet kell érvényesíteni, kivéve a vakvezető és rendőrségi kutyát, melyek szállítása díjtalan. Kutya a számára megvásárolt, teljes árú („Általános”) havi bérlettel is szállítható (Ebben az esetben az igazolványszám rovatba „KUTYABÉRLET” megjegyzést kell olvashatóan feltüntetni – az első utazás előtt.)

 

 

Tájékoztató Szeged helyi közösségi közlekedésben a határozott időre szóló „időalapú jegy” bevezetéséről és felhasználási rendjéről.

 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szeged helyi közösségi közlekedésben bevezette e az „időalapú jegyet” (elővételben váltott vonaljegy, kedvezményes 10 db-os gyűjtőjegy, járművön váltott járművezetői jegy, fedélzeti menetjegy), amely a Szeged Napja rendezvény sorozat alkalmával 2018. május 18. üzemkezdet és május 27. üzemzárás között, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai estéjén vagy az „esőnapon” vehető igénybe.

Az „időalapú jeggyel” 18.00 órától üzemzárásig korlátlan átszállással lehet utazni bármely Szeged helyi közösségi közlekedésben meghirdett járaton.  Az „időalapú jegy” felhasználásának és érvényességének feltétele, hogy a vonaljegy (elővételben váltt vonaljegy, kedvezményes 10 db-os gyűjtőjegy, járművön váltott járművezetői jegy vagy fedélzetei menetjegy) a Szeged Napja rendezvénysorozat időszakában, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai estéjén vagy az „esőnapon” 18.00 óra után a jármű fedélzetén lévő automata jegykezelővel, azaz időpecséttel kerüljön érvényesítésre.

Kivételt képez a jegyérvényesítési kötelezettség alól a fedélzti jegykiadó automatából vásárolt menetjegy, mert a vásárlás során a jegy kiadásakor már érvényesítésre kerül, így újbóli érvényesítése nem szükséges. Az üzemzáráson a tárgynaphoz tartozó menetrendi hirdetmény utolsóként induló járatát kell érteni abban az esetben is, ha az 24.00 óra után indul, kivéve a 91E, 92E, 93E, 94E jelzésű éjszakai járatokat, amelyekre a kedvezmény nem érvényes.

 

Fontos tudnivaló, hogy kizárólag az időpecséttel érvényesített vonaljegy (elő- vételben váltott vonaljegy, kedvezményes 10 db-os gyűjtőjegy, járművön váltott járművezetői jegy vagy fedélzeti menetjegy) fogadható el. A hagyományos lyukasztós jegyérvényesítővel érvényesített vonaljegy kizárólag egyszeri utazásra érvényes, ezért „időalapú jegy”- ként nem fogadható el.

 

Szegedi Szabadtéri Játékok előadásainak időpontja:

 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Mozgáskorlátozott útitársaink utazásában sokszor jól jön a segítség. Adjuk...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Fejhallgató? Telefon?… – Mind akadályozza a környezet zajainak felismerését.
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan!   A gyermekkocsiban szállított gyermek esetén ügyeljünk a babakocsi...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Idősebb útitársainkat segítsük a le- és felszállásnál! Adjuk át...
  Tovább

Menetrend

Kapcsolat

Parkolás

Repülőtér