Wifi Hotspot Felhasználási Feltételek

free_wifi_logo

WI-FI hotspot szolgáltatás a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi közlekedési járművein

 

Felhasználási feltételek

 

Szegedi Közlekedési Kft. (a továbbiakban: SZKT) közösségi közlekedési járművein WI-FI hotspot szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele a Felhasználási feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A Felhasználó a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, és rendelkezik a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközökkel.

Az SZKT kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban felmerült károkért és igényekért.

Az SZKT nem tartozik felelősséggel különösen az alábbiakért:

· a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez használt eszközének esetleges meghibásodása miatt;

· a Szolgáltatás használata során a Felhasználó készülékében bekövetkező esetleges vírusfertőzésért, adatlopásért, adatvesztésért;

· a látogatott oldalak által a Felhasználó rendszerében történt károkozásért;

· az internetkapcsolat esetleges meghibásodása, késedelme, a kapcsolat-megszakadása, a meghiúsult vagy hibás adattovábbítás, illetve az ezek miatt bekövetkezett adatvesztés, adatok nyilvánosságra kerülése vagy illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válása miatt.

Az SZKT a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatja, beleértve annak tartalmát, műszaki jellemzőit, felhasználási jogosultságait, illetve a Szolgáltatás területi és időbeli rendelkezésre állását. Az SZKT jogosult a bejelentkezéskor vagy a csatlakozás során tájékoztató, illetve reklámüzenet megjelenítésére.

 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges mértékben, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett az SZKT nyilvántartja és kezeli a Felhasználó bejelentkezési adatait.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával veheti igénybe, így különösen:

· a használat során nem sérthet a szerzői jogokat;

· a használat során nem terjeszthet illegálisan szellemi alkotásokat;

· a használat során a Felhasználó tevékenysége nem irányulhat tiltott haszonszerzésre;

· a Szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, továbbértékesítése vagy saját szolgáltatásként hozzáférhetővé tétele;

· a használat során nem terjeszthet reklámokat, ide nem értve az Üzemeltető engedélyével folytatott reklámtevékenységet;

· a Szolgáltatást nem használhatja mások személyiségi jogainak megsértésére;

· a Szolgáltatást nem használhatja olyan elektronikus anyagok bármilyen irányú forgalmazására, amellyel másokat zaklathat, illetve másokban megbotránkozást kelt vallási, etnikai, politikai, szexuális beállítottsággal és egyéb ilyen vagy hasonló jellegű érzékeny témák vonatkozásában, továbbá nem forgalmazhat a Szolgáltatás igénybe vételével olyan elektronikus anyagot sem, amely alkalmas a gyűlöletkeltésre, illetve kiskorúak veszélyeztetésére.

Az SZKT nem tartozik felelősséggel különösen a Szolgáltatás Felhasználók általi jogellenes használatáért, illetve az ebből eredő károkért, beleértve azokat a károkat, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul szerzett meg, vagy amelyekkel szerzői jogokat vagy egyéb jogszabályokat sért.

 

Wifi Hotspot Felhasználási Feltételek LETÖLTÉS pdfben.

 

 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Mozgáskorlátozott útitársaink utazásában sokszor jól jön a segítség. Adjuk...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Fejhallgató? Telefon?… – Mind akadályozza a környezet zajainak felismerését.
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan!   A gyermekkocsiban szállított gyermek esetén ügyeljünk a babakocsi...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Idősebb útitársainkat segítsük a le- és felszállásnál! Adjuk át...
  Tovább

Menetrend

Kapcsolat

Parkolás

Repülőtér