Észrevétel / kifogás

Fogyasztóvédelem

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a értelmében az ügyfélnek fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületeknél a Társasággal szemben eljárást kezdeményezni.
A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.

A békéltető testületekről, az eljárás menetéről, a hatáskörükbe tartozó ügyekről, az elérhetőségükről az alábbi linkre kattintva kap tájékoztatást: www.bekeltetes.hu

A fogyasztóvédelmi eljárásról, és az illetékes hatóságokról az alábbi linkre kattintva kap tájékoztatást: www.nfh.hu
 

A Szegedi Közlekedési Kft. területileg illetékes felügyeleti szervei:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.,
postacím: 6701 Szeged, Pf. 524,
telefon: (62) 554-250/118 mellék,
honlap: www.csmkik.hu,
e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Ha a panaszos az autóbuszos szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre, vagy abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató nem bírálta el, azt a panaszos közvetlenül a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken benyújthatja:
Levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62., telefon: 1/3731-403, e-mail:
ipehpm@nkh.gov.hu (ügyfélfogadás: telefonon egyeztetett időpontban),
 
Panasz Szolgáltató vasúti személyszállítását érintően akkor terjeszthető elő, ha a panaszos a Szolgáltató panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre. Panaszt benyújtani Szolgáltató panaszkezelési eljárását lezáró dokumentum panaszossal való közlésétől számított, ennek hiányában a panaszkezelési szabályzatban az eljárásra meghatározott határidő leteltét követő 30 napon belül lehet az
alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62., telefon: 1/8159-679, e-mail:
vasutiigazgatasfoo.smf@nkh.gov.hu (ügyfélfogadás: telefonon egyeztetett időpontban).

 

 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Mozgáskorlátozott útitársaink utazásában sokszor jól jön a segítség. Adjuk...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Fejhallgató? Telefon?… – Mind akadályozza a környezet zajainak felismerését.
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan!   A gyermekkocsiban szállított gyermek esetén ügyeljünk a babakocsi...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Idősebb útitársainkat segítsük a le- és felszállásnál! Adjuk át...
  Tovább

Menetrend

Kapcsolat

Parkolás

Repülőtér